29 stycznia 2020

Informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018 roku

Stosownie do wymogu określonego w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 870) informuję, iż w 2018 r. w Kuratorium Oświaty w Białymstoku nie rozpatrywano petycji.