26 czerwca 2017

Informacja zbiorcza o petycjach rozpatrzonych w 2016 roku

Stosownie do wymogu określonego w art. 14 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1123) informuję, iż w 2016 r. w Kuratorium Oświaty  w Białymstoku nie rozpatrywano petycji.

 

Podlaski Kurator Oświaty
mgr Jadwiga Mariola Szczypiń