patronat

3 września 2019

Wykaz aktualnych udzielonych honorowych patronatów / rekomendacji w latach szkolnych 2020/2021 r. , 2021/2022 r. , 2022/2023 r. oraz 2023/2024 r.

Zasady udzielania honorowego patronatu lub rekomendacji przez Podlaskiego Kuratora Oświaty Objęcie honorowym patronatem lub udzielenie rekomendacji przez Podlaskiego Kuratora Oświaty realizowane jest zgodnie z przyjętą procedurą, określoną w załączonej karcie informacyjnej nr KiO.031.103.2019. Podmiot ubiegający się o objęcie honorowym patronatem lub udzielenie rekomendacji przedsięwzięciu edukacyjnemu powinien zapoznać się z zasadami określonymi w karcie informacyjnej oraz […]