16 lutego 2024

VII Edycja Konkursu ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”

VII Edycja Konkursu ,,Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”
organizowanego przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku
Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku już po raz siódmy serdecznie
zaprasza uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych
województwa podlaskiego, województwa warmińsko-mazurskiego oraz dzieci i młodzież, w
szczególności pochodzenia polskiego, mieszkającą poza granicami kraju do udziału w
konkursie poetyckim „Historia najnowsza Polski w poezji dzieci i młodzieży”.
Konkurs jest nie tylko formą popularyzacji historii Polski, ale również utrwala pamięć
o losach wielu pokoleń Polaków i ich wkład w dążenie do odzyskania wolności i
niepodległości oraz budowę suwerennego państwa w latach 1918-1989. Zadaniem
uczestników konkursu jest przygotowanie w języku polskim własnego utworu poetyckiego,
który powinien odnosić się do wartości patriotycznych lub upamiętniać wydarzenie, miejsce,
osobę, symbol itp. z najnowszej historii Polski z lat 1918 – 1989 na podstawie dowolnie
wybranego źródła historycznego. Dodatkowo do wiersza należy dołączyć autorski komentarz
odnoszący się do materiału źródłowego (np. fotografii, dokumentu, wspomnienia, listu), który
stał się inspiracją do powstania utworu. Źródła historyczne mogą pochodzić z domowych
zbiorów, archiwów, ogólnodostępnej literatury lub portali internetowych.
Termin zgłaszania wytypowanych przez szkoły prac (do 10 prac z każdej kategorii
konkursowej): do dnia 5 kwietnia 2024 r.
Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej do dnia 7 czerwca 2024 r.
Wszelkie informacje o konkursie można uzyskać w regulaminie opublikowanym na stronie
internetowej Organizatora:
http://www.bialystok.ipn.gov.pl, (aktualności lub zakładka: archiwa/działalność naukowa i
popularyzatorska/konkursy)
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/aktualnosci/197416,VII-Edycja-Konkursu-Historianajnowsza-Polski-w-poezji-dzieci-i-mlodziezy.html
Link do konkursu edycje I-VII:
https://bialystok.ipn.gov.pl/pl1/archiwa/dzialalnosc-naukowa-i-p/konkursy
Kontakt ze strony Organizatora:
Jolanta Brzozowska (Oddziałowe Archiwum IPN w Białymstoku)
konkurs.poetycki@ipn.gov.pl
jolanta.brzozowska@ipn.gov.pl
tel. 85 664 57 45; 85 664 57 47