26 marca 2024

III edycja konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”

Minister Edukacji wraz z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych ogłaszają
rozpoczęcie III edycji konkursu „Bez korzeni nie zakwitniesz. Moja Wielka i Mała Ojczyzna”,
skierowanego do uczniów klas IV-VII szkół podstawowych. Celem ww. Konkursu jest m.in.
poznanie przez uczniów historii rodzinnej oraz zainteresowanie ich tematyką poszukiwań
genealogicznych, rozbudzenie wśród dzieci zainteresowań związanych z kulturą i historią
społeczności lokalnej, regionalnej, narodu lub państwa, rozwijanie kreatywności,
przedsiębiorczości i umiejętności cyfrowych, a także kształtowanie postaw patriotycznych
i poczucia tożsamości narodowej uczniów.

Konkurs polega na przygotowaniu projektu edukacyjnego z elementami pracy badawczej
na temat genealogii rodziny ucznia przedstawionej w formie drzewa genealogicznego
rodziny, opracowanego na podstawie m.in. rozmów (wywiadów) z rodziną, kwerendy
w archiwum rodzinnym oraz w archiwach państwowych. Wskazany powyżej projekt
edukacyjny uczeń przygotowuje pod opieką nauczyciela, będącego opiekunem
merytorycznym projektu edukacyjnego. W przygotowaniu zadania konkursowego uczeń
może korzystać z konsultacji i warsztatów organizowanych przez archiwistów archiwów
państwowych.

Zgłoszenia pracy projektowej do ww. Konkursu dokonuje nauczyciel będący opiekunem
merytorycznym projektu edukacyjnego, za pomocą formularza zgłoszeniowego
zamieszczonego na stronie Konkursu pod adresem: https://archiwarodzinne.gov.pl/konkurs
do dnia 24 kwietnia 2024 roku.

Finaliści Konkursu zostaną uhonorowani okolicznościowymi dyplomami oraz nagrodami
rzeczowymi ufundowanymi przez Archiwa Państwowe, a Laureaci oraz wyróżnieni uczniowie
otrzymają okolicznościowe dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Ministra
Edukacji.

Informacje na temat Konkursu, jego regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne
na stronie internetowej – https://archiwarodzinne.gov.pl/konkurs

W załączeniu:
1. Regulamin Konkursu