15 marca 2024

Autoportret z historią – konkurs Muzeum Podlaskiego w Białymstoku

Muzeum Podlaskie w Białymstoku zaprasza uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych
i studentów do udziału w konkursie „Autoportret z historią”.
Konkurs polega na zaprezentowaniu w formie pracy plastycznej, fotografii, filmu lub dzieła
literackiego wybranej historii, miejsca historycznego, czy zabytku w kontekście osobistych relacji i
odczuć, jakie wywołują. Prace konkursowe mogą mieć formę autoportretu w dosłownym rozumieniu,
ale również mogą być artystycznym zapisem emocji i uczuć wyrażających osobisty stosunek do
„przeżywanej historii”.
Zasięg konkursu: ogólnopolski.
Termin konkursu: 1.02.2024 r. – 31.05.2024 r.
Więcej informacji: http://muzeum.bialystok.pl/konkurs-autoportret-z-historia/