15 marca 2024

Młodzi głosują – projekt Centrum Edukacji Obywatelskiej

Centrum Edukacji Obywatelskiej zaprasza uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych
do wzięcia udziału w projekcie „Młodzi głosują”, który wspiera i buduje edukację obywatelską,
szczególnie edukację wyborczą.
Celem Projektu jest zwiększenie uczestnictwa młodych ludzi w życiu publicznym, w tym zachęcenie
ich do świadomego udziału w wyborach.
Projekt „Młodzi głosują” polega m.in. na wsparciu szkół w przeprowadzeniu symulacji wyborów do
Parlamentu Europejskiego.
Więcej informacji można znaleźć na stronie projektu: https://mg2024.ceo.org.pl/strona/1-mlodziglosuja-2024/