9 marca 2022

Baza wolontariuszy gotowych zaangażować się w pomoc uchodźcom z Ukrainy – zgłoszenia

Zachęcamy studentów, nauczycieli, wykładowców, innych członków społeczności akademickiej lub szkolnej – chcących pomóc dzieciom i młodzieży przybywającym z Ukrainy – LINK do zgłaszania swojej gotowości świadczenia wolontariatu.

Na podstawie zgłoszeń kuratorium utworzy bazę danych z informacjami i udostępni dyrektorom szkół i placówek funkcjonującym na terenie województwa.

W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących danych:

  • imię i nazwisko, adres e-mail, telefon,
  • wskazanie, czy osoba jest: studentem, nauczycielem, wykładowcą, innym pracownikiem uczelni (jakim), innym członkiem społeczności akademickiej lub szkolnej (jakim), przedstawicielem firmy, fundacji, stowarzyszenia lub innej organizacji (jakiej),
  • wskazanie możliwego zakresu pomocy, np. pomoc w: opiece nad dziećmi w wieku przedszkolnym, nauczaniu dzieci w wieku szkolnym, opiece nad dziećmi ze specjalnymi potrzebami, prowadzeniu zajęć dla młodzieży akademickiej, tworzeniu materiałów edukacyjnych, odpowiadaniu na zapytania i kontakcie z rodzicami, inny sposób (jaki),
  • informacja o znajomości języka w stopniu komunikatywnym, tj.: ukraiński, rosyjski, białoruski, rusiński,
  • wskazanie swojego miejsca pobytu oraz miasta/powiatu, na terenie którego możliwe jest świadczenie wolontariatu,
  • możliwej liczby godzin na świadczenie pomocy (dziennie/tygodniowo),

Ponadto informujemy, że możliwe jest także złożenie deklaracji chęci pomocy dzieciom ukraińskim w bazie prowadzonej przez Ministerstwo Edukacji i Nauki pod linkiem:

https://form.govtech.gov.pl/ankieta/713146/szkoladlawas-zapisz-sie-do-edukacyjnej-pomocy-ukrainie.html

Danymi osób, które zgłosiły akces pomocy dysponuje Krzysztof Ostrowski – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku tel.: 84 748 48 18