9 marca 2022

Nagroda IPN Kustosz Pamięci Narodowej

Nagroda IPN „Kustosz Pamięci Narodowej”

 

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza osoby, instytucje i organizacje społeczne do zgłaszania kandydatów do Nagrody „Kustosz Pamięci Narodowej”.

Nagroda „Kustosz Pamięci Narodowej” jest przyznawana za wybitne dokonania na polu upamiętniania historii Narodu Polskiego w latach 1939–1989 oraz za działalność zbieżną z ustawowymi celami Instytutu Pamięci Narodowej. Laureatów wyłania Kapituła Nagrody, na czele której stoi Prezes IPN. Od 2012 r. jedna z pięciu nagród może zostać przyznane pośmiertnie. Wyróżnienie ma charakter honorowy, a jego laureaci otrzymują tytuł Kustosza Pamięci Narodowej. W roku 2022 nagroda zostanie przyznana po raz dwudziesty pierwszy. Zgłoszeń można dokonywać  do 20 marca 2022 r.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy:
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/159746,Nagroda-IPN-Kustosz-Pamieci-Narodowej-Zgloszenia-do-20-marca-2022.html?search=359312354638