16 marca 2022

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

12 marca 2022 r. została ogłoszona:

Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583)

Ustawa weszła w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od 24 lutego 2022 roku, z wyjątkami.

Załączniki