21 listopada 2016

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki na platformie e-puap:

/4310pwsjrl/skrytka

lub bezpośredni link do platformy:

https://obywatel.gov.pl/pismo-ogolne/usluga-online/pages/xf/create.do?xFormsAppName=PismoOgolneDoPodmiotuPublicznego&xFormsFormName=Wniosek