9 stycznia 2017

Wykaz telefonów

Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że:

udziela odpowiedzi na korespondencję, jeżeli zawiera ona
imię, nazwisko i adres nadawcy
oraz przedmiot sprawy, której dotyczy.

Na korespondencję niespełniającą powyższych wymogów
urząd nie udziela odpowiedzi.


Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki na platformie e-puap: /4310pwsjrl/skrytka

lub bezpośredni link do wzoru pisma ogólnego:


Dane adresowe:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku
Rynek Kościuszki 9
15-950 Białystok

kuratorium@kuratorium.bialystok.pl

Godziny pracy urzędu 7 30-15 30

 

Imię i nazwisko Funkcja Pokój Telefon/fax
mgr Beata Pietruszka Podlaski Kurator Oświaty 204 tel (85) 748 – 48 – 48
fax (85) 748 – 48 – 49
mgr Barbara Buraczewska Wicekurator Oświaty
Aleksandra Mateja Inspektor – Sekretariat
mgr Lesław Szulżuk Starszy Specjalista ds. Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych 202 (85) 748 – 48 – 05
mgr Monika Rękawek Radca prawny 212
mgr Krzysztof Sochoń Dyrektor Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego
305 (85) 748 – 48 – 16
mgr Dorota Zimnoch Zastępca Dyrektora Wydziału Przedszkoli, Szkół Podstawowych i Kształcenia Specjalnego 301 (85) 748 – 48 – 13
mgr Barbara Szutko Starszy wizytator 211 (85) 748 – 48 – 11
mgr inż. Olga Granacka Starszy wizytator 306 (85) 748 – 48 – 17
mgr Renata Grzybowska-Pawlak Wizytator
mgr Barbara Usarz Starszy wizytator
mgr Ewa Korecka Starszy wizytator 210 (85) 748 – 48 – 10
mgr Bożena Chomicka Starszy wizytator
mgr Grażyna Czyżewska Starszy wizytator
dr Hanna Marek Starszy wizytator 209 (85) 748 – 48 – 09
mgr Agnieszka Postołowicz Starszy wizytator
mgr  Agnieszka Anna Iwanicka Wizytator 201 (85) 748 – 48 – 20
mgr Renata Malecka Wizytator
mgr Ewa Dmowska
Starszy wizytator (85) 748 – 48 – 04
mgr Beata Ewa Wielgat Starszy wizytator 310 (85) 748 – 48 – 42
mgr Jolanta Murawska Wizytator
mgr Marta Kramkowska Wizytator
mgr Barbara Ozorowska Starszy wizytator 312 (85) 748 – 48 – 22
mgr Marek Krzysztof Brzozowski Starszy wizytator
mgr Karina Anna Smaka Wizytator
mgr Danuta Sutkowska Starszy wizytator
mgr inż. Franciszek Górski Dyrektor Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego 207 (85) 748 – 48 – 08
dr Ewa Piotrowska-Lipska Zastępca Dyrektora Wydziału Szkół Ponadpodstawowych i Kształcenia Ustawicznego 301 (85) 748 – 48 – 31
dr Tadeusz Andrzej Mosiek Starszy wizytator 304 (85) 748 – 48 – 15
mgr Ewa Borowska Wizytator
mgr inż. Krzysztof Domas Starszy wizytator
mgr Małgorzata Lipińska Starszy wizytator 307 (85) 748 – 48 – 40
mgr Małgorzata Palanis Starszy wizytator
mgr Andrzej Korolczuk Starszy wizytator (85) 748 – 48 – 18
mgr Krzysztof Henryk Ostrowski Starszy wizytator
mgr Wioletta Kowieska Dyrektor Wydziału Kadr i Organizacji 205 (85) 748 – 48 – 12
mgr Anna Sidorowicz Zastępca Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji 301 (85) 748 – 48 – 14
mgr Joanna Strankowska Specjalista 206 (85) 748 – 48 – 37
mgr Małgorzata Bazyluk Specjalista (85) 748 – 48 – 07
Magdalena Muczyńska Inspektor 101 (85) 748 – 48 – 38
mgr Magdalena Kozłowska Specjalista
Dorota Daciuk Referent (85) 748 – 48 – 00
mgr Anna Kiszko Inspektor
mgr Monika Bielińska Inspektor 102 (85) 748 – 48 – 01
mgr inż. Marta Łapińska Inspektor
Grzegorz Jaworowski Główny specjalista ds. informatycznych 104 (85) 748 – 48 – 02
Małgorzata Falkowska Informatyk
mgr Izabela Ameljan-Szymańska Referent
mgr Zbigniew Szpakowicz Starszy specjalista 202 (85) 748 – 48 – 05
Franciszek Łopieński Konserwator 105 (85) 748 – 48 – 03
Stanisław Marecki Rzemieślnik-specjalista
mgr Halina Popławska Wydział Finansowo-Księgowy Główny Księgowy 308 (85) 748 – 48 – 19
mgr Anna Dziewiątkowska Starszy Inspektor 311 (85) 748 – 48 – 21
mgr Agata Łapińska Starszy Specjalista ds. płac
mgr Weronika Alicja Gryń Inspektor (85) 748 – 48 – 32

Dane adresowe:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Łomży
ul. Nowa 2
18-400 Łomża

lomza.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

Godziny pracy urzędu 7 30-15 30

 

Imię i nazwisko Funkcja Pokój Telefon
mgr Witold Gronostajski Dyrektor Delegatury w Łomży 429 (86) 216 – 56 – 46
mgr Ilona Anna Bujko Zastępca Dyrektora Delegatury w Łomży 432 (86) 216 – 56 – 40
mgr Emilia Maria Łazarczyk Inspektor 430 tel. (86) 216 –56 –45
fax (86) 216 –41 –24
mgr Izabella Zapert Starszy wizytator 414 (86) 216 – 56 – 43
dr hab. Joanna Agata Truszkowska Wizytator
mgr Bogusław Antoni Zaremba Wizytator 415 (86) 216 – 56 – 44
mgr Bogdan Zalewski Starszy wizytator
mgr Jadwiga Pusz Starszy wizytator 416 (86) 216 – 56 – 49
mgr Izabela Sidor Starszy wizytator (86) 216 – 56 – 52
mgr Martyna Polkowska Starszy wizytator 432 (86) 216 – 56 – 40

Dane adresowe:

Kuratorium Oświaty w Białymstoku Delegatura w Suwałkach
ul. Generała Kazimierza Pułaskiego 73
16-400 Suwałki

suwalki.delegatura@kuratorium.bialystok.pl

Godziny pracy urzędu 7 30 – 15 30

Imię i nazwisko Funkcja Pokój Telefon/Fax
mgr Bożena Obuchowska Dyrektor Delegatury w Suwałkach 308 (87) 563 – 50 – 80
mgr Barbara Możejewska-Warejko Zastępca Dyrektora Delegatury w Suwałkach 316 (87) 563 – 50 – 88
mgr Anna Gałażyn Inspektor 309 tel (87) 563 – 50 – 80
fax (87) 566 – 37 – 02
mgr Marta Wasilewska Wizytator 318 (87) 563 – 50 – 84
mgr Małgorzata Bukowska Wizytator (87) 563 – 50 – 82
mgr Daria Julita Wiśniewska Wizytator 319 (87) 563 – 50 – 86
mgr Grażyna Juchniewicz Starszy wizytator 319 (87) 563 – 50 – 85
mgr Ewa Markowska Starszy wizytator 317 (87) 563 – 50 – 87
mgr Marcin Orzechowski Wizytator 317 (87) 563 – 50 – 90

Dla Mediów:
Rzecznik prasowy Pani Barbara Szutko

Tel. +48 603 913 300
e-mail: rzecznik@kuratorium.bialystok.pl
adres mailowy przeznaczony jest WYŁĄCZNIE dla przedstawicieli mediów

pisma o innej treści należy kierować na adres:
kuratorium@kuratorium.bialystok.pl