16 października 2023

Nowe arkusze kontroli

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki zostały zamieszczone arkusze kontroli:

  1. „Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych”

    Kontrola będzie dotyczyła zgodności z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego uczniom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych w szkołach okresie od 1 września 2023 r. do dnia zakończenia kontroli.
    Kontrola zostanie przeprowadzona w okresie od stycznia do maja 2024 r.

  2. „Zgodność z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych”

    Kontrola będzie dotyczyła zgodności z przepisami prawa zwiększenia dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom przez nauczycieli specjalistów, w tym pedagogów specjalnych w przedszkolach okresie od 1 września 2023 r. do dnia zakończenia kontroli.
    Kontrola zostanie przeprowadzona w okresie od stycznia do maja 2024 r.