10 stycznia 2024

Nowy arkusz kontroli planowej.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,
uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej został zamieszczony
kolejny arkusz kontroli:
„Prawidłowość wykorzystania podręczników i książek pomocniczych do kształcenia
dzieci i uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości
narodowej, etnicznej i językowej.”
Kontrola dotyczy prawidłowości wykorzystania podręczników i książek pomocniczych do
kształcenia dzieci i uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości
narodowej, etnicznej i językowej.
Kontrola zostanie przeprowadzona w okresie kwiecień – czerwiec 2024 r. w publicznych:
przedszkolach i szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, technikach i
branżowych szkołach I stopnia.