arkusz kontroli

10 stycznia 2024

Nowy arkusz kontroli planowej.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej został zamieszczony kolejny arkusz kontroli: „Prawidłowość wykorzystania podręczników i książek pomocniczych do kształcenia dzieci i uczniów w zakresie niezbędnym do podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.” Kontrola dotyczy prawidłowości wykorzystania podręczników i książek pomocniczych do kształcenia dzieci i uczniów w zakresie niezbędnym do […]