6 września 2021

BohaterON w Twojej Szkole – projekt

 BohaterON w Twojej Szkole – projekt 

1 września ruszyły zapisy dla szkół i przedszkoli do projektu pn. BohaterON w Twojej Szkole, stanowiącego element VI edycji ogólnopolskiej kampanii BohaterON – włącz historię! Placówki oświatowe będą mogły bezpłatnie korzystać ze specjalnie przygotowanego pakietu edukacyjnego. Pakiet edukacyjny to zestaw narzędzi dla nauczycieli, edukatorów i animatorów przeznaczony do pracy z dziećmi i młodzieżą na temat Powstania Warszawskiego i edukacji patriotycznej. Ponadto pedagodzy będą mogli wziąć udział w wyjątkowym seminarium, a chętni uczniowie wysłać laurkę z życzeniami do Powstańców Warszawskich.

Tegoroczne, ogólnopolskie działania edukacyjne podzielono na segmenty, biorąc pod uwagę wiek i poziom wiedzy uczniów. Do każdego materiału edukacyjnego powstały scenariusze zajęć przeznaczone dla nauczycieli przedszkola, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Aby wziąć udział w projekcie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie bohateron.pl, następnie pobrać materiały edukacyjne i scenariusze zajęć, przeprowadzić lekcje z uczniami i wypełnić sprawozdanie z realizacji projektu.

Za udział w projekcie szkoły otrzymują dyplom, a koordynator – imienne zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo w akcji.

Na zgłoszenia szkół organizatorzy czekają do 2 października. Czas na realizację projektu i odesłanie sprawozdania pedagodzy mają do 30 listopada. Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne. Więcej informacji o kampanii jest dostępnych na stronie: www.BohaterON.pl

Link do materiałów prasowych: https://drive.google.com/drive/folders/1NE50YmRhaJYkB1XxFFvJYV9FiaunDMWq