2021

31 grudnia 2021

ZARZĄDZENIE NR 93/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu paliwa i oleju silnikowego w służbowych samochodach osobowych w formie spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

ZARZĄDZENIE NR 93/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 grudnia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji stanu paliwa i oleju silnikowego w służbowych samochodach osobowych w formie spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z […]

31 grudnia 2021

Zarządzenie Nr 92/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w formie spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Białystok, 31 grudnia 2021 r. Zarządzenie Nr  92/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji kasy w formie spisu z natury w Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na podstawie art.26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2019 r. poz. 351) zarządza […]

31 grudnia 2021

VI Ogólnopolski konkurs „Bezpieczny Internet – Działajmy razem!” pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Częstochowy.

VI Ogólnopolski Konkurs „Bezpieczny Internet – Działajmy Razem” Szkoła Podstawowa nr 29 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie „Bezpieczny Internet – Działajmy Razem” pod honorowym patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Częstochowy. Celem konkursu jest propagowanie zasad bezpiecznego korzystania z Internetu wśród dzieci i młodzieży, rozwijanie […]

30 grudnia 2021

Zarządzenie Nr 90/2021 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zapewnienia okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe

ZARZĄDZENIE NR 90/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie zapewnienia okularów lub szkieł kontaktowych korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe Na podstawie art. 207 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.) oraz § 8 […]

30 grudnia 2021

Biologia i chemia po akademicku

Biologia i Chemia po akademicku- bezpłatny projekt Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku dla uczniów szkół średnich Uniwersytet Medyczny w Białymstoku rozpoczął projekt „Biologia i Chemia po akademicku”, w ramach którego zaprasza uczniów szkół średnich, w szczególności klas biologiczno-chemicznych, medycznych i pokrewnych, na zajęcia praktyczne oraz konsultacje w zakresie biologii i chemii. Na każde zajęcia uczniowie rejestrują […]

30 grudnia 2021

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022

29 grudnia 2021 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022 (Dz. U. poz. 2453).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

30 grudnia 2021

Film „Nędzarz i Madame”.

Ministerstwo Edukacji i Nauki zaprasza do obejrzenia filmu „Nędzarz i Madame” w reżyserii Witolda Ludwiga. Film „Nędzarz i Madame” ukazuje artystyczną i duchową drogę powstańca styczniowego, artysty i malarza oraz dobroczyńcy ubogich – Adama Chmielowskiego, który po latach burzliwej młodości postanawia porzucić swoje dotychczasowe życie. Buntownicza natura i niezgoda na zło sprawiają, że ucieka z […]

30 grudnia 2021

Informacja o terminach egzaminów czeladniczych w 2022 roku

Państwo dyrektorzy branżowych szkół I stopnia województwa podlaskiego Izba Rzemieślnicza i Przedsiębiorczości w Białymstoku informuje, że w okresie od 15 marca do 10 czerwca 2022 roku we  współpracy z Komisjami Egzaminacyjnymi będzie organizowała sesje egzaminacyjne (etap teoretyczny i praktyczny) w zakresie egzaminów czeladniczych. W związku z powyższym młodociani pracownicy będący jednocześnie uczniami klas III branżowych […]

29 grudnia 2021

INFORMACJA dotycząca wyników ostatecznych etapu międzyszkolnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”

INFORMACJA dotycząca wyników ostatecznych etapu miedzyszkolnego Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej  „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972-1514. 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”   Kuratorium Oświaty w Białymstoku informuje, że zgodnie z Rozdziałem VII Regulaminu ww. olimpiady  w dniach 20 -22.12.2021r. umożliwiono nauczycielom, uczniom oraz ich opiekunom wgląd do ocenianych prac z etapu międzyszkolnego.  Ze […]

29 grudnia 2021

ZARZĄDZENIE NR 89/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku

ZARZĄDZENIE NR  89/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia dodatkowego dnia wolnego od pracy dla pracowników Kuratorium Oświaty w Białymstoku   Na podstawie art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) oraz art. […]

23 grudnia 2021

ZARZĄDZENIE NR 87/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie powołania rejonowych komisji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022

ZARZĄDZENIE NR 87/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie powołania rejonowych komisji wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022  Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad […]

23 grudnia 2021

Wytyczne dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022

Wytyczne GIS, MZ, MEiN dla organizatorów wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży w roku szkolnym 2021/2022 (tutaj) Przepisy ustawy o systemie oświaty oraz rozporządzenia w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży  nie uległy zmianie. Wymienione przepisy obowiązują wszystkich organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży. W przypadku występowania w dalszym ciągu stanu epidemii – dodatkowo organizator wypoczynku powinien stosować […]

23 grudnia 2021

Zakończenie akcji ,,Lekcja o Funduszach Europejskich”

Uprzejmie informujemy, że w szkołach podstawowych Polski Wschodniej zakończyła się akcja edukacyjna „Lekcja o Funduszach Europejskich VI”. Jej organizatorem było Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Akcja trwała przez blisko 3 miesiące od września do listopada 2021 roku. Do akcji zaproszono uczniów i nauczycieli szkół podstawowych klas 6-8 z Polski Wschodniej. Łącznie w akcji wzięło udział […]

21 grudnia 2021

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”. Konkurs historyczny

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”. Konkurs historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” to konkurs historyczny organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy historycznej o stosunkach polsko-węgierskich i promowanie postaci zasłużonych dla Polski i Węgier. Patronat nad przedsięwzięciem objął Minister […]