29 września 2021

Zarządzenie ws. procedury postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

ZARZĄDZENIE NR 65/2021
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY 

z dnia 29 września 2021 roku

w sprawie Procedury postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

 

 

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia
5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku [1] zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Wprowadza się do użytku służbowego „Procedurę postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego”, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 42/2020 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie procedury postępowania kwalifikacyjnego dla nauczycieli mianowanych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

[1] zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia
21 sierpnia 2018 roku,  nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. i nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r.

 

Załączniki

Procedura awans 2021
Data: 2021-09-29, rozmiar: 76 KB