9 września 2021

ZARZĄDZENIE NR 58/2021 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 9 września 2021 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminów wojewódzkich konkursów przedmiotowych

ZARZĄDZENIE NR 58/2021
PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY
z dnia 9 września 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia regulaminów wojewódzkich konkursów przedmiotowych
organizowanych dla uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego
w roku szkolnym 2021/2022

 

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty[1] oraz rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) zarządza się, co następuje:

 

§ 1

1.    Zatwierdzam regulaminy wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych w województwie podlaskim w roku szkolnym 2021/2022 opracowane na:

1)      Wojewódzki Konkurs Biologiczny
2)      Wojewódzki Konkurs Chemiczny
3)      Wojewódzki Konkurs Fizyczny
4)      Wojewódzki Konkurs Geograficzny
5)      Wojewódzki Konkurs Historyczny
6)      Wojewódzki Konkurs Informatyczny
7)      Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego
8)      Wojewódzki Konkurs Języka Białoruskiego
9)      Wojewódzki Konkurs Języka Francuskiego
10)  Wojewódzki Konkurs Języka Niemieckiego
11)  Wojewódzki Konkurs Języka Polskiego
12)  Wojewódzki Konkurs Języka Rosyjskiego
13)  Wojewódzki Konkurs Matematyczny

 

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku szkolnym 2021/2022.

¹ Zarządzenie zostało zmienione zarządzeniami:  nr 61/2018 z dnia 14 maja 2018 roku, nr 74/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku,  nr 101/2018 z dnia 9 listopada 2018 r. i nr 75/2019 z dnia 26 września 2019 r.