24 września 2021

Nauczyciel dla ucznia – zmiany statusu zawodowego nauczyciela.

21 września br. w gmachu MEiN odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw statusu zawodowego pracowników oświaty z przedstawicielami nauczycielskich związków zawodowych i samorządów z udziałem członków kierownictwa MEiN. Podczas spotkania zostały przedstawione zmiany w zakresie pragmatyki zawodowej nauczycieli dotyczące takich obszarów jak: system wynagradzania, podwyższenie płac, a także czas pracy nauczycieli, awans zawodowy oraz ocena pracy i urlop wypoczynkowy.

Więcej informacji na stronie:https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/nauczyciel-dla-ucznia–zmieniamy-status-zawodowy-nauczyciela

Załączniki

prezentacjapropozycjemeindlanauczycieli1
Data: 2021-09-28, rozmiar: 3 MB