29 kwietnia 2024

„Konkurs plastyczny – Granty na zabytki – jak środki z UE zmieniają zabytki z mojej okolicy”

Z uwagi na przypadające w 2024 roku 20-lecie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach obchodów ww. rocznicy zaplanowało przeprowadzenie Konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych „Granty na zabytki – jak środki z UE zmieniają zabytki z mojej okolicy”.

Jego celem jest pokazanie, w jaki sposób Fundusze Europejskie (FE) wpływają na poprawę stanu zabytków. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych. Otwarcie konkursu planowane jest na 22 kwietnia 2024 r. zakończenie zaś na 13 września 2024 r. Jego rozstrzygnięcie nastąpi do końca września br. Informacje na temat Konkursu, a także jego regulamin zamieszczone są na stronie:

https://www.gov.pl/web/kultura/konkurs-plastyczny-dla-dzieci-i-mlodziezy-z-okazji-20-rocznicy-przystapienia-polski-do-unii-europejskiej

W przypadku pytań proszę kontaktować się z p. Ewą Walską tel. 22 82 93 136, e-mail: ewalska@kultura.gov.pl

Załączniki