Dodaj ofertę

Szukaj oferty

W związku z przesyłanymi do Kuratorium Oświaty w Białymstoku CV oraz listami motywacyjnymi przez nauczycieli poszukujących zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych, informujemy, że Kuratorium nie rozpatruje ww. podań.

Zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148) dyrektor szkoły lub placówki oświatowej jest pracodawcą i do jego wyłącznej kompetencji należy zatrudnianie nauczycieli. Zainteresowany pracą nauczyciel powinien kierować ofertę pracy bezpośrednio do szkół lub placówek.

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku publikowane są ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli, za których treść odpowiedzialność ponoszą dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Kryteria

Oferty

Przedmiot Wygasa Miasto Godzin
Historia
Dodano w dniu: 1 grudnia 2022
Wygasa: 15 grudnia 2022, Miasto: Białystok, Godzin: 1
15 grudnia 2022 Białystok 1
Religia
Dodano w dniu: 30 listopada 2022
Wygasa: 9 grudnia 2022, Miasto: Białystok, Godzin: 6
9 grudnia 2022 Białystok 6
Rewalidacja
Dodano w dniu: 30 listopada 2022
Wygasa: 9 grudnia 2022, Miasto: Białystok, Godzin: 1
9 grudnia 2022 Białystok 1
Rewalidacja
Dodano w dniu: 30 listopada 2022
Wygasa: 21 grudnia 2022, Miasto: Janów, Godzin: 2
21 grudnia 2022 Janów 2
Psychologia
Dodano w dniu: 30 listopada 2022
Wygasa: 19 grudnia 2022, Miasto: Białystok, Godzin: 9
19 grudnia 2022 Białystok 9
Język polski
Dodano w dniu: 30 listopada 2022
Wygasa: 8 grudnia 2022, Miasto: Białystok, Godzin: 30
8 grudnia 2022 Białystok 30
Język polski
Dodano w dniu: 30 listopada 2022
Wygasa: 8 grudnia 2022, Miasto: Białystok, Godzin: 6
8 grudnia 2022 Białystok 6
Matematyka
Dodano w dniu: 30 listopada 2022
Wygasa: 16 grudnia 2022, Miasto: Białystok, Godzin: 9
16 grudnia 2022 Białystok 9
Matematyka
Dodano w dniu: 30 listopada 2022
Wygasa: 16 grudnia 2022, Miasto: Białystok, Godzin: 18
16 grudnia 2022 Białystok 18
Wychowanie przedszkolne
Dodano w dniu: 30 listopada 2022
Wygasa: 16 grudnia 2022, Miasto: Siemiatycze, Godzin: 25
16 grudnia 2022 Siemiatycze 25
Język polski
Dodano w dniu: 30 listopada 2022
Wygasa: 16 grudnia 2022, Miasto: Białystok, Godzin: 8
16 grudnia 2022 Białystok 8
Język angielski
Dodano w dniu: 30 listopada 2022
Wygasa: 16 grudnia 2022, Miasto: Białystok, Godzin: 10
16 grudnia 2022 Białystok 10
Psychologia
Dodano w dniu: 30 listopada 2022
Wygasa: 31 stycznia 2023, Miasto: Suchowola, Godzin: 6
31 stycznia 2023 Suchowola 6
Wychowanie przedszkolne
Dodano w dniu: 30 listopada 2022
Wygasa: 15 grudnia 2022, Miasto: Białystok, Godzin: 35
15 grudnia 2022 Białystok 35
Nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego
Dodano w dniu: 30 listopada 2022
Wygasa: 9 grudnia 2022, Miasto: Łomża, Godzin: 20
9 grudnia 2022 Łomża 20
Nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego
Dodano w dniu: 30 listopada 2022
Wygasa: 4 grudnia 2022, Miasto: Białystok, Godzin: 10
4 grudnia 2022 Białystok 10