27 lutego 2024

Turnieje Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowane w roku szkolnym 2023/2024

Biorąc pod uwagę ponad 40-letnią tradycję organizowania Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych, zwracam się z prośbą do Państwa Dyrektorów o upowszechnienie informacji na temat Turniejów wśród nauczycieli i uczniów oraz zachęcenie do udziału zainteresowanych na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Turnieje organizowane są przez Polski Związek Motorowy i Komendę Główną Policji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Infrastruktury, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi.

Ogólnopolski Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowany jest w trzech grupach rywalizacyjnych w skład, których wchodzą:

– uczniowie szkół podstawowych w wieku 10-12 lat (rocznik 2012 i młodsi) – Grupa I,

– uczniowie szkół podstawowych – Grupa II,

– uczniowie szkół specjalnych i specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych – Grupa III.

Szczegółowe informacje i komunikaty głównego organizatora – Polskiego Związku Motorowego są dostępne pod adresem e-mail https://pzm.pl/bezpieczenstwo-ruchu-drogowego-turnieje/turnieje

W załączeniu:

  1. pismo Przewodniczącego WKOT Prezesa Zarządu Okręgu PZM w Białymstoku Pana Jerzego Poznańskiego,
  2. regulamin Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych, szkół specjalnych oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych 2023/2024,
  3. regulamin Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego 2023/2024.

Załączniki