27 lutego 2024

Wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich – ICCS 2022

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki przeprowadził  w Polsce badanie ICCS 2022 (International Civic and Citizenship Education Study) będące źródłem danych na temat umiejętności i postaw uczniów. Badanie to umożliwia pogłębiony wgląd w procesy kształcenia, a także w uwarunkowania wiedzy i rozumienia kwestii obywatelskich oraz postaw i zaangażowania obywatelskiego uczniów. Jest to największe międzynarodowe badanie porównawcze dotyczące edukacji obywatelskiej. ICCS pozwala na porównanie wyników polskich uczniów z rówieśnikami z innych krajów i pokazuje, jak te wyniki zmieniły się od 2009 roku, kiedy to odbyła się poprzednia edycja badania, w której Polska brata udział.

W badaniu wzięło udział ponad 90% uczniów klas ósmych i ponad 90% nauczycieli z wylosowanych szkół w Polsce. Badanie ICCS 2022 pokazuje, jakie zmiany w wiedzy, postawach i deklarowanych zachowaniach obywatelskich polskiej młodzieży nastąpiły w ciągu ostatnich 13 lat.

Raport z ww. badania pn. „Młodzi w demokracji. Wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich ICCS 2022” został opublikowany dnia 28 listopada 2023 r. na stronie internetowej Instytutu Badań Edukacyjnych .

Z informacji przedstawionych w ww. raporcie wynika, że Polscy ósmoklasiści uzyskali jeden z najwyższych wyników spośród krajów europejskich, w jakich przeprowadzono badanie, w zakresie wiedzy i rozumienia kwestii obywatelskich. Jednocześnie charakteryzują się niskim poziomem zaufania do innych ludzi i do instytucji, a także krytycznie oceniają funkcjonowanie systemu politycznego.

Szczegółowe informacje, a także raport z badania ICCS 2022 znajdują się na stronie:

https://www.ibe.edu.pl/index.php/pl/aktualnosci/2193-iccs-2022-ogloszono-wyniki-najnowszej-edycji-miedzynarodowego-badania-kompetencji-obywatelskich