kompetencje obywatelskie ICCS

27 lutego 2024

Wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich – ICCS 2022

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki przeprowadził  w Polsce badanie ICCS 2022 (International Civic and Citizenship Education Study) będące źródłem danych na temat umiejętności i postaw uczniów. Badanie to umożliwia pogłębiony wgląd w procesy kształcenia, a także w uwarunkowania wiedzy i rozumienia kwestii obywatelskich oraz postaw i zaangażowania obywatelskiego uczniów. Jest […]