turniej bezpieczeństwa

27 lutego 2024

Turnieje Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym organizowane w roku szkolnym 2023/2024

Biorąc pod uwagę ponad 40-letnią tradycję organizowania Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym dla uczniów szkół podstawowych i Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Motoryzacyjnego dla uczniów szkół ponadpodstawowych, zwracam się z prośbą do Państwa Dyrektorów o upowszechnienie informacji na temat Turniejów wśród nauczycieli i uczniów oraz zachęcenie do udziału zainteresowanych na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, […]