20 maja 2024

Apel Podlaskiego Kuratora Oświaty – bezpieczny wypoczynek 2024

Szanowni
Państwo Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych
w województwie podlaskim

Wakacje to dla wielu uczniów szkół ponadpodstawowych nie tylko czas odpoczynku, ale również wyjazdów za granicę do pracy. Absolwenci tych szkół również podejmują decyzje o wyjeździe na stałe. Taki wyjazd może być szansą na zmianę życia na lepsze, ale wiąże się również z różnymi zagrożeniami. Młodzi ludzie stają się mimowolnie potencjalnymi ofiarami działalności przestępczej, jaką jest handel ludźmi.

Kobiety, mężczyźni lub dzieci mogą być ofiarami, na poziomie krajowym i międzynarodowym, powiązanego bądź nie z przestępczością zorganizowaną, różnych form wykorzystywania: seksualnego, pracy przymusowej, niewolnictwa lub podobnych praktyk oraz handlu organami ludzkimi.

W ramach akcji informacyjno-edukacyjnej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało zestaw materiałów dotyczących takich zagrożeń dla osób wyjeżdzających do pracy za granicą i udostępniło je na stronie https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi. Zawierają one podstawowe informacje na temat przestępstwa handlu ludźmi, jego najbardziej rozpowszechnionych form, możliwości uzyskania pomocy w Polsce i za granicą oraz środków ostrożności, które minimalizują zagrożenie.

Mając powyższe na uwadze, zwracam się z prośbą o podjęcie wśród uczniów, działań profilaktycznych, w szczególności prowadzonych podczas zajęć z wychowawcą. Na wskazanej wyżej stronie zamieszczono scenariusz do wykorzystania podczas zajęć szkolnych oraz inne materiały do wydruku/udostępnienia uczniom, np. Bezpieczna praca za granicą (https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/bezpieczna-praca-za-granica). W przypadku szkół dla młodzieży, proszę o zamieszczenie na stronie internetowej Państwa szkół komunikatu do ich rodziców nt. zagrożenia handlu ludźmi.

Zachęcamy uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) do zapoznania się z powyższymi wskazówkami, w tym do pobrania broszury „Nie daj się oszukać przygotuj się do wyjazdu” (dostępnej w wersji PDF), „Handel kobietami – Przewodnik dla ofiar i organizacji pomocowych”, na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/handel-ludzmi/polecane-publikacje w zakładce „baza wiedzy”.

Odpowiednie potraktowanie tego zagrożenia niewątpliwie podniesie świadomość młodzieży i wpłynie na jej bezpieczeństwo.