21 maja, 2024

21 maja 2024

Konkurs EDUinspirator i Młody EDUinspirator – pod hasłem „Nowe horyzonty w edukacji”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłasza start kolejnej edycji Konkursu EDUinspirator i Młody EDUinspirator, pod hasłem „Nowe horyzonty w edukacji”. Konkurs ten stanowi wyróżnienie dla osób zaangażowanych w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych, które poprzez swoją aktywność, innowacyjność oraz oddziaływanie, przyczyniają się do pozytywnych zmian w lokalnym środowisku. Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić swoją kandydaturę […]

21 maja 2024

Zarządzenie Nr 40/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach Modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2024–2028

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2024, poz. 737) § 7 i 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach […]