11 kwietnia, 2024

11 kwietnia 2024

ZARZĄDZENIE NR 32/2024 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 11 kwietnia roku 2024 zmieniające zarządzenie w sprawie zasad postępowania z dokumentacją i wykonywania czynności kancelaryjnych w Kuratorium Oświaty w Białymstoku

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku [1] zarządza się, co następuje: § 1. W zarządzeniu Nr 110/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 11 grudnia 2017 […]