Dodaj ofertę

Szukaj oferty

W związku z przesyłanymi do Kuratorium Oświaty w Białymstoku CV oraz listami motywacyjnymi przez nauczycieli poszukujących zatrudnienia w szkołach i placówkach oświatowych, informujemy, że Kuratorium nie rozpatruje ww. podań.

Zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r., poz. 1148) dyrektor szkoły lub placówki oświatowej jest pracodawcą i do jego wyłącznej kompetencji należy zatrudnianie nauczycieli. Zainteresowany pracą nauczyciel powinien kierować ofertę pracy bezpośrednio do szkół lub placówek.

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Białymstoku publikowane są ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli, za których treść odpowiedzialność ponoszą dyrektorzy szkół i placówek oświatowych.

Kryteria

Oferty

Przedmiot Wygasa Miasto Godzin
Surdopedagogika
Dodano w dniu: 29 września 2023
Wygasa: 12 października 2023, Miasto: Sokółka, Godzin: 2
12 października 2023 Sokółka 2
Nauczanie początkowe, kształcenie zintegrowane
Dodano w dniu: 29 września 2023
Wygasa: 20 października 2023, Miasto: Białystok, Godzin: 30
20 października 2023 Białystok 30
Nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego
Dodano w dniu: 29 września 2023
Wygasa: 20 października 2023, Miasto: Białystok, Godzin: 35
20 października 2023 Białystok 35
Technika
Dodano w dniu: 29 września 2023
Wygasa: 6 października 2023, Miasto: Bargłów Kościelny, Godzin: 1
6 października 2023 Bargłów Kościelny 1
Język angielski
Dodano w dniu: 28 września 2023
Wygasa: 26 października 2023, Miasto: Białystok, Godzin: 20
26 października 2023 Białystok 20
Praca w świetlicy
Dodano w dniu: 28 września 2023
Wygasa: 27 października 2023, Miasto: Białystok, Godzin: 12
27 października 2023 Białystok 12
Wychowanie przedszkolne
Dodano w dniu: 28 września 2023
Wygasa: 5 października 2023, Miasto: Białystok, Godzin: 30
5 października 2023 Białystok 30
Psychologia
Dodano w dniu: 28 września 2023
Wygasa: 31 grudnia 2023, Miasto: Perlejewo, Godzin: 11
31 grudnia 2023 Perlejewo 11
Surdopedagogika
Dodano w dniu: 28 września 2023
Wygasa: 31 grudnia 2023, Miasto: Perlejewo, Godzin: 1
31 grudnia 2023 Perlejewo 1
Język polski
Dodano w dniu: 28 września 2023
Wygasa: 27 października 2023, Miasto: Białystok, Godzin: 4
27 października 2023 Białystok 4
Psychologia
Dodano w dniu: 28 września 2023
Wygasa: 20 października 2023, Miasto: Białystok, Godzin: 12
20 października 2023 Białystok 12
Psychologia
Dodano w dniu: 27 września 2023
Wygasa: 15 listopada 2023, Miasto: Janów, Godzin: 3
15 listopada 2023 Janów 3
Nauczyciel współorganizujący kształcenie ucznia niepełnosprawnego
Dodano w dniu: 27 września 2023
Wygasa: 6 października 2023, Miasto: Białystok, Godzin: 20
6 października 2023 Białystok 20
Język angielski
Dodano w dniu: 27 września 2023
Wygasa: 6 października 2023, Miasto: Białystok, Godzin: 19
6 października 2023 Białystok 19
Wychowanie przedszkolne
Dodano w dniu: 27 września 2023
Wygasa: 6 października 2023, Miasto: Białystok, Godzin: 40
6 października 2023 Białystok 40
Psychologia
Dodano w dniu: 27 września 2023
Wygasa: 6 października 2023, Miasto: Bielsk Podlaski, Godzin: 13
6 października 2023 Bielsk Podlaski 13