9 kwietnia, 2024

9 kwietnia 2024

Komunikat MEN: informacje na temat obowiązujących przepisów, regulujących kwestię prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli

Informacje na temat obowiązujących przepisów, regulujących kwestię prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli. Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że możliwość prowadzenia kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli mają wyłącznie akredytowane placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały zgodę kuratora oświaty – właściwego ze względu na siedzibę placówki – na prowadzenie kursu kwalifikacyjnego, zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia […]

9 kwietnia 2024

Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych, w których działają zespoły orzekające wydające orzeczenia i opinie dla dzieci i uczniów niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących i z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera – stan na 01.04.2024 r

Wykaz dostępny jest do pobrania w Załączniku. Załączniki Wykaz poradni psychologiczno- pedagogicznych Data: 2024-04-09, rozmiar: 15 KB