4 kwietnia, 2024

4 kwietnia 2024

Wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy uprawnionych do przeprowadzania bezpłatnych badań lekarskich w II, III i IV kwartale 2024 r.

Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy ogłosił wykaz podstawowych jednostek służby medycyny pracy bezpłatnie przeprowadzających w II, III i IV kwartale 2024 r. badania lekarskie z zakresu medycyny do praktycznej nauki zawodu, stażu uczniowskiego uczniów, kandydatów do szkół wyższych, studentów, doktorantów, słuchaczy kursów kwalifikacyjnych, doktorantów oraz badań uczniów szkół zawodowych i słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych zakresie […]

4 kwietnia 2024

Informacja dotycząca ważności akredytacji przyznanej placówkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych

Zgodnie z art. 118 ust. 2 ustawy z dnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.) akredytacja przyznana w drodze decyzji administracyjnej kuratora oświaty, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia kształcenia ustawicznego w danej formie pozaszkolnej, jest ważna 5 lat. Jednocześnie przypominam, że zgodnie z art. 103 ustawy […]