17 kwietnia, 2024

17 kwietnia 2024

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 11 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela

15 kwietnia 2024 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 11 kwietnia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru oraz trybu wystawiania legitymacji służbowej nauczyciela (Dz. U. poz. 565). Tekst rozporządzenia