18 marca 2024

Program edukacyjny „Ratujemy i Uczymy Ratować” Ministerstwa Edukacji Narodowej skierowany do uczniów klas I-III szkół podstawowych

Ministerstwo Edukacji Narodowej pracuje nad rozwiązaniami prawnymi, które będą zobowiązywały
szkoły podstawowe (I etap edukacyjny) do realizacji zajęć z zakresu nauczania pierwszej pomocy.
„Edukacja zdrowotna w szkole, w tym nauka pierwszej pomocy” jest jednym z planowanych kierunków
polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2024/2025.
Zachęcamy nauczycieli do udziału w Programie edukacyjnym „Ratujemy i Uczymy Ratować oraz
uczestnictwa w darmowych szkoleniach trwających jeden dzień i obejmujących część praktyczną oraz
teoretyczną. Prowadzą je instruktorzy Fundacji WOŚP. W ramach programu szkoły otrzymają bezpłatne
materiały dydaktyczne.
Zapisy odbywają się poprzez link: https://www.wosp.org.pl/uczymy-ratowac

Załączniki

Załącznik 1 List do Dyrektorów szkół
Data: 2024-03-18, rozmiar: 73 KB