Autor: Małgorzata Falkowska

20 maja 2024

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

17 maja 2024  r. zostało ogłoszona: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. poz. 750). Tekst obwieszczenia

17 maja 2024

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe

16 maja 2024  r. zostało ogłoszona: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 737).  Tekst obwieszczenia    

10 maja 2024

„Rynek pracy dostępny dla wszystkich” – szkolenie dla nauczycieli

Zespół ds. realizacji programu „Za życiem” organizuje szkolenie „Rynek pracy dostępny dla wszystkich”, adresowane do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych (pedagogów, psychologów, nauczycieli, doradców zawodowych), którzy na co dzień pracują z grupami i klasami zróżnicowanymi, realizując działania z zakresu preorientacji lub doradztwa zawodowego. Szkolenie jest organizowane na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz programu […]

9 maja 2024

Informacja dotycząca nagród Ministra Edukacji oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej nauczycielom, za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, przyznawane są nagrody Ministra Edukacji oraz Podlaskiego Kuratora Oświaty. Obowiązujące rozporządzenia: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i tryby przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz. U. z 2023 r. poz. 1258) Nagrody ministra […]

8 maja 2024

Sprawozdania finansowe za 2023

Załączniki zestawienie-zmian-w-funduszu-jednostkowe-roczny-2023 Data: 2024-05-08, rozmiar: 207 KB bilans-jednostkowy-roczny-2023 Data: 2024-05-08, rozmiar: 216 KB informacja-dodatkowa-jednostkowa-roczny-2023 Data: 2024-05-08, rozmiar: 250 KB rachunek-zyskow-i-strat-jednostkowy-roczny-2023 Data: 2024-05-08, rozmiar: 212 KB Pobierz wszystkie pliki

7 maja 2024

Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego.

Terminy składania wniosków Wnioski wraz z dokumentacją mogą być składane przez cały rok kalendarzowy. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia 30 czerwca danego roku kurator oświaty wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia danego roku. Nauczycielom, którzy złożą wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego do dnia 31 października danego […]

26 kwietnia 2024

Zarządzenie Nr 35/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty w sprawie ustalenia „Procedury wyrażania zgody na zatrudnienie w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych kwalifikacji”

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku [1] zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się „Procedurę wyrażania zgody na zatrudnienie w szkołach nauczycieli nieposiadających wymaganych […]

23 kwietnia 2024

ZARZĄDZENIE NR 33/2024 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 23 kwietnia 2024 roku w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika

Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2024 r. poz. 409) zarządza się, co następuje: § 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą pracownika, w składzie: 1)  Monika Rękawek – radca prawny w Zespole Obsługi Prawnej, przewodnicząca Komisji, 2)  Barbara Szutko […]

23 kwietnia 2024

Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego

22 kwietnia 2024  r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. poz. 611). Tekst rozporządzenia