5 marca 2024

Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie egzaminu maturalnego

4 marca 2024  r. zostało ogłoszone:

Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 2 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie egzaminu maturalnego (Dz. U. poz. 302).

Tekst obwieszczenia