Autor: Małgorzata Falkowska

24 maja 2024

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024–2028 moduł 3 – wyniki oceny wniosków organów prowadzących w roku 2024

Zespół powołany przez Podlaskiego Kuratora Oświaty Zarządzeniem Nr 40/2024 z dnia 20 maja 2024 r. dokonał oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2024–2028. W ramach modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w […]

23 maja 2024

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

20 maja 2024  r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 754). Tekst obwieszczenia

23 maja 2024

Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy

20 maja 2024  r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Ministra Edukacji z dnia 8 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. poz. 755). Tekst […]

23 maja 2024

Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych – współpraca ze szkołami

Mając na uwadze wprowadzenie nowego przedmiotu pn. edukacja zdrowotna w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, Zakład Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wychodzi naprzeciw oczekiwaniom ww. szkół poprzez rozważenie możliwości podjęcia współpracy. Zakład dysponuje wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą ekspertów z zakresu zdrowia publicznego, a także realizuje programy zdrowotne o zasięgu ogólnopolskim i lokalnym […]

21 maja 2024

Konkurs EDUinspirator i Młody EDUinspirator – pod hasłem „Nowe horyzonty w edukacji”

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłasza start kolejnej edycji Konkursu EDUinspirator i Młody EDUinspirator, pod hasłem „Nowe horyzonty w edukacji”. Konkurs ten stanowi wyróżnienie dla osób zaangażowanych w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych, które poprzez swoją aktywność, innowacyjność oraz oddziaływanie, przyczyniają się do pozytywnych zmian w lokalnym środowisku. Aby wziąć udział w konkursie, należy zgłosić swoją kandydaturę […]

21 maja 2024

Zarządzenie Nr 40/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 20 maja 2024 roku w sprawie powołania zespołu do oceny wniosków organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach Modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2024–2028

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2024, poz. 737) § 7 i 8 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach […]

20 maja 2024

Apel Podlaskiego Kuratora Oświaty – bezpieczny wypoczynek 2024

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych w województwie podlaskim Wakacje to dla wielu uczniów szkół ponadpodstawowych nie tylko czas odpoczynku, ale również wyjazdów za granicę do pracy. Absolwenci tych szkół również podejmują decyzje o wyjeździe na stałe. Taki wyjazd może być szansą na zmianę życia na lepsze, ale wiąże się również z różnymi zagrożeniami. Młodzi ludzie […]

20 maja 2024

Dumni z Powstańców – konkurs na murale pamięci z okazji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego

Z okazji 80. rocznicy Powstania Warszawskiego zespół kampanii BohaterON – włącz historię! zachęca do udziału w ogólnopolskim konkursie pt. ,,Dumni z Powstańców” dla szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych mieszczących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zgłoszenia konkursowe są przyjmowane od 15.05.2024 r. do 21.06.2024 r. Regulamin, formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły są dostępne na stronie: https://bohateron.pl/muralkonkurs/

20 maja 2024

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty

17 maja 2024  r. zostało ogłoszona: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 kwietnia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty (Dz. U. poz. 750). Tekst obwieszczenia

17 maja 2024

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe

16 maja 2024  r. zostało ogłoszona: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 marca 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. poz. 737).  Tekst obwieszczenia    

10 maja 2024

„Rynek pracy dostępny dla wszystkich” – szkolenie dla nauczycieli

Zespół ds. realizacji programu „Za życiem” organizuje szkolenie „Rynek pracy dostępny dla wszystkich”, adresowane do nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych (pedagogów, psychologów, nauczycieli, doradców zawodowych), którzy na co dzień pracują z grupami i klasami zróżnicowanymi, realizując działania z zakresu preorientacji lub doradztwa zawodowego. Szkolenie jest organizowane na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz programu […]