Autor: Małgorzata Falkowska

12 września 2023

ZARZĄDZENIE NR 61/2023 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 12 września 2023 r. w sprawie powołania wojewódzkich komisji wojewódzkich konkursów przedmiotowych organizowanych dla uczniów szkół podstawowych województwa podlaskiego w roku szkolnym 2023/2024

12 września 2023

Zapraszamy do udziału w III Narodowym Konkursie Wiedzy o Sporcie

Już po raz kolejny Fundacja Druga Droga Mistrza organizuje III Narodowy Konkurs Wiedzy o Sporcie dla dzieci i młodzieży pod honorowym patronatem Ministerstwa Edukacji i Nauki. III Narodowy Konkurs Wiedzy o Sporcie to test o największych sukcesach w historii polskiego sportu, ale także o różnych aspektach związanych z polskim sportem. Test zawiera łącznie 800 pytań, […]

12 września 2023

IX Międzynarodowy Konkurs Plastyczny: „Papież Franciszek w oczach dzieci”

Fundacja „Pro Arte Christiana” z Kalisza zaprasza dzieci w wieku 3-10 lat do udziału w IX Międzynarodowym Konkursie Plastycznym: „Papież Franciszek w oczach dzieci”. Celem konkursu jest popularyzowanie postaci Papieża Franciszka wśród dzieci oraz motywowanie do pracy twórczej, rozwijanie u nich wyobraźni artystycznej i zainteresowań plastycznych. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu dowolną techniką pracy plastycznej […]

8 września 2023

Konkurs dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej”

  KOMUNIKAT W SPRAWIE OGŁOSZENIA KONKURSU DLA NAUCZYCIELI „SPRAWIEDLIWI Z MARKOWEJ” 8 września 2023 r. ogłoszono, współorganizowany przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Instytut Pamięci Narodowej, konkurs dla nauczycieli „Sprawiedliwi z Markowej”. Wpisuje się on w obchody związane z przypadającą na 10 września 2023 r. beatyfikacją rodziny Ulmów – zamordowanej przez niemieckiego okupanta w zemście za udzielanie […]

8 września 2023

Zaproszenie do udziału w Dniu Krajobrazu 2023

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOŚ) po raz kolejny inicjuje obchody Dnia Krajobrazu – święto obchodzone jest 20 października dla upamiętnienia podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. Hasło tegorocznych obchodów brzmi „Doceń lokalność!”. Obchody wydarzenia pod taką domeną stanowią doskonałą okazję do promowania wartości krajobrazów nam towarzyszących, a jednocześnie krajobrazów charakterystycznych dla poszczególnych regionów. Mając na uwadze, iż […]

6 września 2023

Bądź bezpieczny w sieci – Centralny Dom Technologii zaprasza nauczycieli i uczniów na bezpłatne warsztaty z cyberbezpieczeństwa

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju w imieniu zespołu edukacyjnego Centralnego Domu Technologii zaprasza nauczycieli do skorzystania z bezpłatnej oferty edukacyjnej z bezpieczeństwa w sieci, przygotowanej z myślą o uczniach starszych klas szkół podstawowych oraz młodzieży ze szkół ponadpodstawowych. Więcej informacji znajduje się na stronie: https://fundacjapfr.pl/cyberbezpieczni.html

6 września 2023

Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

5 września 2023  r. zostało ogłoszone: Obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 25 lipca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1798). Tekst obwieszczenia

6 września 2023

Ogólnopolska akcja charytatywna Kredkobranie

Krakowska Fundacja Ignatianum wraz ze Stowarzyszeniem Korzenie zapraszają do wzięcia udziału w kolejnej edycji akcji charytatywnej Kredkobranie. Kredkobranie to ogólnopolska akcja charytatywna, której celem jest pomoc najmłodszemu pokoleniu Polaków mieszkających na obszarze Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Dary w postaci kredek, farb, zeszytów, bloków, piórników, długopisów i wszelkiego rodzaju przyborów szkolnych i materiałów plastycznych oraz nowych egzemplarzy […]

6 września 2023

Zarządzenie Nr 60/2023 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2023 roku w sprawie Procedury przyznawania specjalnego dodatku motywacyjnego pracownikom Kuratorium Oświaty w Białymstoku przez Podlaskiego Kuratora Oświaty

Na podstawie § 25 ust. 1 pkt 1 Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 61/2017 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 5 września 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kuratorium Oświaty w Białymstoku[1] zarządza się, co następuje: §  1. Ustala się „Procedurę przyznawania specjalnego dodatku motywacyjnego pracownikom Kuratorium Oświaty w Białymstoku przez […]

5 września 2023

Projekt BohaterOn w Twojej Szkole 2023/2024

1 września 2023 r. rozpoczęła się rekrutacja do ogólnopolskiego projektu BohaterON w Twojej Szkole 2023/2024, którego celem jest promowanie historii Polski XX wieku oraz upamiętnienie uczestników Powstania Warszawskiego. Organizatorem Akcji są Fundacja Sensoria i Fundacja Pokolenia Kolumbów. Projekt realizowany jest pod patronatem Ministra Edukacji i Nauki. Udział w przedsięwzięciu jest bezpłatny, a zgłoszenia szkół należy dokonać do […]

5 września 2023

„Kompetencje dla nauczycieli” – szkolenia z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Narodowe Forum Doradztwa Kariery oraz Open Education Group Sp. z o.o. zapraszają dyrektorów szkół, koordynatorów doradztwa zawodowego, doradców zawodowych, pedagogów, psychologów,  wychowawców oraz nauczycieli zatrudnionych w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, technikum  oraz branżowej szkole I stopnia na terenie województwa podlaskiego do wzięcia udziału w trzydniowym, bezpłatnym szkoleniu z zakresu doradztwa zawodowego pt. „Kompetencje dla nauczycieli”. […]

5 września 2023

Przedsięwzięcia organizowane przez Federację Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelną Organizację Techniczną z Warszawy

Federacja Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna z Warszawy (FSNT-NOT) zaprasza uczniów do udziału w organizowanych przedsięwzięciach: Konkursie „Młody Innowator” i Olimpiadzie Wiedzy Technicznej – Inżynieria w Elektroenergetyce. Celem konkursu „Młody Innowator” jest rozwój kreatywności i zaradności dzieci i młodzieży oraz wykształcenie u nich umiejętności wykorzystywania posiadanej wiedzy w praktyce. Hasło bieżącej edycji to: […]

4 września 2023

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na terenie województwa podlaskiego, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, ze wskazaniem specjalności nauczycieli – doradców metodycznych

Wykaz publicznych placówek doskonalenia nauczycieli na terenie województwa podlaskiego, w których nauczyciele realizują zadania doradcy metodycznego, ze wskazaniem specjalności nauczycieli – doradców metodycznych Tabela 1. Placówki doskonalenia, w których nauczyciele-doradcy metodyczni są zatrudnieni, ze wskazaniem ich specjalności Lp. Nazwa placówki* Nazwisko Imię (imiona) Specjalność Etap kształcenia** Zakres terytorialny doradztwa (województwo / powiaty) 1. MODM w Białymstoku […]

4 września 2023

List otwarty do dyrektorów placówek oświatowych Prezesa Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej

W związku z nadchodzącym nowym rokiem szkolnym 2023/2024 Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej działające od 17 lat na rzecz osób z celiakią przygotowało List otwarty do dyrektorów placówek edukacyjnych, w którym Pani Małgorzata Źródlak – Prezes Zarządu – podkreśla potrzebę zaopiekowania dzieci z celiakią oraz oferuje szeroką i nieodpłatną pomoc. List […]