27 lutego, 2024

27 lutego 2024

Wyniki Międzynarodowego Badania Kompetencji Obywatelskich – ICCS 2022

Instytut Badań Edukacyjnych (IBE) na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki przeprowadził  w Polsce badanie ICCS 2022 (International Civic and Citizenship Education Study) będące źródłem danych na temat umiejętności i postaw uczniów. Badanie to umożliwia pogłębiony wgląd w procesy kształcenia, a także w uwarunkowania wiedzy i rozumienia kwestii obywatelskich oraz postaw i zaangażowania obywatelskiego uczniów. Jest […]

27 lutego 2024

Uznawanie świadectw uzyskanych w Republice Białorusi.

Z dniem 3 listopada 2023 r. przestała obowiązywać Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, równoważności stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki, stanowiąca podstawę prawną do podejmowania przez obywateli Białorusi nauki na uczelniach wyższych w Polsce. W związku z powyższym, świadectwa uzyskane w Białorusi od dnia […]