19 lutego, 2024

19 lutego 2024

Konkurs fotograficzno-filmowy na opracowanie krótkiego filmu lub zdjęcia promującego tolerancję, równość, szacunek wobec osób odmiennych kulturowo

Fundacja Polskiej Akademii Nauk w ramach projektu „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji do integracji” organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzno-filmowy na opracowanie krótkiego filmu lub zdjęcia promującego tolerancję, równość, szacunek wobec osób odmiennych kulturowo, adresowany do uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych i uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych w Polsce. Projekt „Szkoła dla wszystkich – od tolerancji […]