8 lutego, 2024

8 lutego 2024

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

7 lutego 2024 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 31 stycznia 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 151). Tekst rozporządzenia

8 lutego 2024

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej

7 lutego 2024r. zostało ogłoszona: Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie informacji oświatowej (Dz. U. poz. 152). Tekst obwieszczenia

8 lutego 2024

Konkurs Ministerstwa Sprawiedliwości „Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska – jest także dla mnie!”

Ministerstwo Sprawiedliwości zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w konkursie „Nieodpłatna pomoc prawna i obywatelska – jest także dla mnie!” Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości społeczeństwa o funkcjonowaniu systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, a w szczególności zachęcenie do korzystania z tego systemu przez osoby poniżej 18 roku życia. Praca konkursowa w I […]