12 lutego, 2024

12 lutego 2024

IX edycja Ogólnopolskiej Akademii – Konkursie Wiedzy o Prawie

Krajowa Izba Radców Prawnych zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w IX edycji Ogólnopolskiej Akademii – Konkursie Wiedzy o Prawie, objętej patronatem Ministra Edukacji. Celem konkursu jest poszerzenie i pogłębienie wiedzy o prawie wśród dzieci i młodzieży oraz kształtowanie postaw szacunku do prawa. Konkurs ma charakter trzyetapowy. Rejestracja zainteresowanych szkół potrwa do […]

12 lutego 2024

Program rządowy „Posiłek w szkole i w domu” moduł 3 – składanie sprawozdań z rozliczenia zadań realizowanych w 2023 r. w ramach dobiegającej końca edycji na lata 2019-2023.

Szanowni Państwo, Szkoły objęte wsparciem finansowym składają swoim organom prowadzącym sprawozdania z realizacji zadania w terminie do dnia 28 lutego b.r., o których mowa w § 14 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w […]

12 lutego 2024

Podlaskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej 2024

Podlaski Kurator Oświaty oraz Młodzieżowy Dom Kultury ZPO nr 2 w Białymstoku serdecznie zapraszają zespoły zrzeszające dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, placówek oświatowo-wychowawczych oraz innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży z województwa podlaskiego do udziału w Podlaskim Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej 2024. Zgłoszenia zespołu do […]