22 lutego, 2024

22 lutego 2024

Zarządzenie nr 10/2024 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 21 lutego 2024 roku w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024.

w sprawie powołania Wojewódzkiej Komisji Odwoławczej Wojewódzkiego Konkursu Języka Francuskiego w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 Na podstawie § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2020 r. poz. 1036) zarządzam, co następuje: […]

22 lutego 2024

Notariusz w szkole – wykłady dla uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół policealnych

Od września 2023 r. Krajowa Rada Notarialna we współpracy z izbami notarialnymi prowadzi akcję edukacyjną „Notariusz w szkole – wykłady dla uczniów szkół ponadpodstawowych i policealnych”. Celem organizatorów jest podnoszenie świadomości w obszarach prawa leżących w kompetencjach rejentów, jak również uświadomienie konsekwencji nieznajomości prawa. Poprzez spotkania organizatorzy chcą przybliżyć młodzieży specyfikę zawodu notariusza oraz przekazać […]