20 lutego, 2024

20 lutego 2024

Bezpłatne porady-pedagogiczne, psychologiczne i prawne – Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa”

Stowarzyszenie Pomocy Rodzinie i Dzieciom „Szansa” informuje, że od 1 stycznia 2024 r. rozpoczęło realizację projektu „Poradnictwo”. Program finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Wspierania Organizacji Poradniczych na lata 2022 – 2033. W ramach programu Stowarzyszenie oferuje bezpłatne porady rodzinno-pedagogiczne, psychologiczne i prawne. Szczegółowe informacje […]

20 lutego 2024

Bezpłatne wsparcie osób w kryzysie – numery telefonów pomocowych

Szanowni Państwo, załączone telefony gwarantują szybki dostęp do informacji i wsparcia, jak również podejmowanie interwencji w sprawach ważnych z punktu widzenia zdrowia psychicznego i bezpieczeństwa dzieci oraz młodzieży. Dzieci i młodzież w kryzysie psychicznym, które mają problemy w domu, w szkole, w tym w relacjach rówieśniczych, przy zapewnieniu anonimowości i pełnej dyskrecji, mogą skontaktować się […]