22 lutego 2024

Notariusz w szkole – wykłady dla uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół policealnych

Od września 2023 r. Krajowa Rada Notarialna we współpracy z izbami notarialnymi prowadzi
akcję edukacyjną „Notariusz w szkole – wykłady dla uczniów szkół ponadpodstawowych i
policealnych”. Celem organizatorów jest podnoszenie świadomości w obszarach prawa
leżących w kompetencjach rejentów, jak również uświadomienie konsekwencji
nieznajomości prawa. Poprzez spotkania organizatorzy chcą przybliżyć młodzieży specyfikę
zawodu notariusza oraz przekazać informacje nt. czynności notarialnych, których po
osiągnięciu pełnoletności młodzi ludzie mogą dokonywać samodzielnie, w szczególności
takich jak:
– zawarcie umowy sprzedaży (np. charakter umowy sprzedaży – elementy, które taka
umowa powinna zawierać, sposoby zabezpieczenia zapłaty).
– zawarcie umowy darowizny (np. co to jest darowizna, kiedy może zostać odwołana),
– zawarcie umowy najmu okazjonalnego (w tym poddanie się egzekucji w związku z
zawartą umową najmu),
– sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia (kiedy i po co),
– złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku (terminy, kolejność dziedziczenia),
– udzielenie pełnomocnictwa (np. do złożenia bądź odbioru dokumentów na wyższej
uczelni),
– sporządzenie odpisów wierzytelnych (świadectwa, inne dokumenty).
Szkoły zainteresowane zaproszeniem notariusza na wykład w roku szkolnym 2023/24 (lub
też przeprowadzeniem szkolenia dla nauczycieli WOS-u) proszone są o przesyłanie na
adres komunikacja@krn.org.pl zgłoszeń zawierających proponowany termin (data wraz z
godziną), adres szkoły, wybrany temat (lub tematy) oraz dane kontaktowe osoby
reprezentującej szkołę. Po umówieniu spotkania szkoły otrzymają informację zwrotną ze
szczegółami wykładu oraz kontaktem do wykładowcy. Wykłady notariusza są bezpłatne.
Więcej informacji: https://www.porozmawiajznotariuszem.pl/wyklad-notariusza-w-szkole/