notariusz w szkole

22 lutego 2024

Notariusz w szkole – wykłady dla uczniów szkół ponadpodstawowych i szkół policealnych

Od września 2023 r. Krajowa Rada Notarialna we współpracy z izbami notarialnymi prowadzi akcję edukacyjną „Notariusz w szkole – wykłady dla uczniów szkół ponadpodstawowych i policealnych”. Celem organizatorów jest podnoszenie świadomości w obszarach prawa leżących w kompetencjach rejentów, jak również uświadomienie konsekwencji nieznajomości prawa. Poprzez spotkania organizatorzy chcą przybliżyć młodzieży specyfikę zawodu notariusza oraz przekazać […]