14 czerwca, 2022

14 czerwca 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024

13 czerwca 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wymagań egzaminacyjnych dla egzaminu maturalnego przeprowadzanego w roku szkolnym 2022/2023 i 2023/2024 (Dz. U. poz. 1246).  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Tekst rozporządzenia

14 czerwca 2022

Szkolenia: Egzamin maturalny – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023

Szkolenia: Egzamin maturalny – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023 Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na szkolenie e-learningowe w formule blended w zakresie wybranych przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym nt. Egzamin maturalny – zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych w roku 2023 (10-30 czerwca 2022 r.). Jest ono dedykowane  nauczycielom konsultantom, doradcom metodycznym, pracownikom placówek […]