9 czerwca, 2022

9 czerwca 2022

Odbiór zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022.

Informujemy, że zaświadczenia o uzyskaniu tytułu finalisty wojewódzkiego konkursu przedmiotowego organizowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2021/2022 są do odebrania od dnia 10 czerwca 2022 r. odpowiednio – w Kuratorium Oświaty w Białymstoku, w Delegaturze w Łomży, w Delegaturze w Suwałkach. Zapraszamy Państwa Dyrektorów po odbiór zaświadczeń.

9 czerwca 2022

ZARZĄDZENIE NR 44/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 8 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców

  ZARZĄDZENIE NR 44/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 8 czerwca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podlaskim oraz wyznaczenia Rzecznika Dyscyplinarnego i jego zastępców   Na podstawie art. 78 ust. 2, art. 79 ust. 1 i art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku […]

9 czerwca 2022

Szczepienia przeciw chorobom zakaźnym – materiały informacyjne Głównego Inspektora Sanitarnego

Na prośbę Głównego Inspektora Sanitarnego działającego na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym, zwracam się do Państwa Dyrektorów o pomoc w upowszechnianiu załączonych ulotek dotyczących ww. tematyki wśród rodziców i opiekunów dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Materiały zostały przygotowane w języku polskim i ukraińskim. Ulotki dotyczą m. in. […]

9 czerwca 2022

Staże w branży fryzjersko-kosmetycznej (FRK)

Staże w branży fryzjersko-kosmetycznej (FRK) Międzynarodowa Akademia Zawodowa realizuje projekt pn. „Modelowy program realizacji praktycznej nauki zawodu – IX. branża fryzjersko-kosmetyczna (FRK)” dotyczący między innymi  przygotowania modelowych programów praktycznej nauki zawodu w zakresie staży uczniowskich dla zawodów technik usług fryzjerskich i fryzjer. Kształcenie zawodowe jest tym obszarem edukacji, który ma duży wpływ na zapewnienie nowoczesnych […]

9 czerwca 2022

Zaproszenie do udziału w obchodach Dnia Krajobrazu. Głównym celem przedsięwzięcia jest podniesienie poziomu świadomości społeczeństwa w zakresie czynników kształtujących krajobraz oraz potrzebę zwiększenia dbałości o otoczenie, w którym żyjemy.

Szanowni Państwo! Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (GDOS) po raz kolejny inicjuje obchody Dnia Krajobrazu – święto obchodzone jest 20 października – dla upamiętnienia podpisania Europejskiej Konwencji Krajobrazowej. W tym roku Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska szczególną uwagę zwraca na multisensoryczny charakter krajobrazu i zachęca do doświadczania go wszystkimi zmysłami. Właśnie dlatego tegoroczny temat Dnia Krajobrazu brzmi: […]