2022

29 listopada 2022

Międzynarodowa konferencja CEE EDU DIGITAL SUMMIT

W imieniu Związku Cyfrowa Polska, reprezentującego polską branżę cyfrową i nowych technologii, informujemy o organizacji międzynarodowej konferencji CEE EDU DIGITAL SUMMIT  – pierwszego spotkania liderów cyfryzacji z całej Europy Środkowo-Wschodniej, poświęconego szeroko rozumianej cyfryzacji edukacji i jej przyszłości, które odbędzie się 7 grudnia br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. To BEZPŁATNE spotkanie dla pedagogów, nauczycieli, czy […]

29 listopada 2022

Konkursy w ramach Europejskiego Roku Młodzieży 2022

W związku z trwającym Europejskim Rokiem Młodzieży – Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zaprasza uczniów do udziału w 3 konkursach, w których przewidziane są atrakcyjne nagrody, a których wręczenie odbędzie się w budynku KPRM. W konkursach mogą wziąć udział osoby od 15 do 26 roku życia. W przypadku osób poniżej 18 roku życia wymagane jest załączenie […]

28 listopada 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

25 listopada 2022 r. zostało ogłoszone: Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 2431).  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Tekst rozporządzenia

25 listopada 2022

Konferencja Kształcenie zawodowe przyszłości 12 grudnia 2022 r.

Dyrektorzy szkół i placówek, nauczyciele, doradcy zawodowi, przedstawiciele rynku pracy Podlaski Kurator Oświaty w partnerstwie z Politechniką Białostocką, Instytutem Badań Edukacyjnych, Wojewódzkim Urzędem Pracy, Centrum Kształcenia Ustawicznego im. Henryka Sienkiewicza w Białymstoku, Klastrem Technologicznym INFOTECH i Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej organizuje w budynku Wydziału Elektrycznego Politechniki Białostockiej konferencję zawodową  nt. ,,Kształcenie zawodowe przyszłości”. […]

25 listopada 2022

KOMUNIKAT uzupełniający dotyczący organizacji etapu międzyszkolnego XVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” w roku szkolnym 2022/2023.

KOMUNIKAT uzupełniający dotyczący organizacji etapu międzyszkolnego XVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” w roku szkolnym 2022/2023. Z przyczyn służbowych zmieniam miejsca przeprowadzenia etapu międzyszkolnego, które zaplanowane było w Klubie Żołnierskim 18 Białostockiego pułku rozpoznawczego na następujące:  1)  II […]

25 listopada 2022

Bezpłatne narzędzia Ministerstwa Zdrowia: Konto Pacjenta (IKP), aplikacja na telefon mojeIKP

Centrum e-Zdrowia udostępnia dwa bezpłatne rozwiązania cyfrowe, które w znaczący sposób ułatwiają opiekę nad zdrowiem dzieci. Dzięki tym narzędziom rodzice mogą załatwić szereg spraw zdrowotnych swoich dzieci online. Pierwsze z nich to Internetowe Konto Pacjenta (IKP) w serwisie pacjent.gov.pl. Na stronie znajduje się informacja o funkcjonalnościach IKP, a także poradnik logowania. Drugie to aplikacja na […]

24 listopada 2022

XXX Ogólnopolski Festiwal Piosenki lat 60 i 70: „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”

Klub 2012 przy Towarzystwie Olimpijczyków Polskich z siedzibą w Wyszkowie zaprasza do udziału w XXX Ogólnopolskim Festiwalu Piosenki lat 60 i 70 pt. „Powróćmy do piękna w słowie i muzyce”. Celem przedsięwzięcia jest promocja piękna polskiej piosenki lat 60 i 70. Udział w festiwalu może wziąć młodzież od lat 14 (soliści i zespoły), w tym […]

24 listopada 2022

Informacja dotycząca koordynacji realizacji Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutycznoedukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022– 2024

Informacja dotycząca koordynacji realizacji Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022–2024               W celu oceny zapotrzebowania wśród dzieci i uczniów wsparcia w ramach Rządowego Programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku […]

24 listopada 2022

„O’SzToZ” Ogólnoszkolny Test o Zdrowiu

Minister Zdrowia,  Minister Edukacji i Nauki i Szef Kancelarii Prezydenta RP zapraszają uczniów do udziału w Ogólnoszkolnym Teście o Zdrowiu pn. O’SzToZ. Celem konkursu jest promocja wiedzy o zdrowiu oraz kształtowanie u dzieci i młodzieży świadomych, opartych na rzetelnej wiedzy, postaw wobec chorób cywilizacyjnych. Konkurs skierowany jest do uczniów w wieku od 11 do 18 […]

24 listopada 2022

Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2022

Bezpieczne Praktyki i Środowisko 2022 Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT wraz z Partnerami, realizuje Program edukacyjny skierowany do uczniów szkół średnich. Głównym celem projektu jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej szeroko rozumianego bezpieczeństwa podczas odbywania praktyk, staży oraz pracy. Program porusza tematykę zagrożeń powodujących wypadki oraz sposoby przeciwdziałania im. Uczestnikom Programu przekazana zostanie praktyczna wiedza z zakresu prawa […]

24 listopada 2022

Konkurs Historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”

Konkurs Historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele i Uczniowie szkół ponadpodstawowych województwa podlaskiego. Zachęcamy do udziału w drugiej edycji konkursu historycznego pod  nazwą „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”, organizowanego przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki. Nadrzędnym celem […]

23 listopada 2022

KOMUNIKAT dotyczący organizacji etapu międzyszkolnego XVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” w roku szkolnym 2022/2023.

KOMUNIKAT dotyczący organizacji etapu międzyszkolnego XVI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej” w roku szkolnym 2022/2023.  W dniu 20.10. 2022 roku  w woj. podlaskim odbył się etap szkolny ww. Olimpiady, w którym wzięło udział 153 uczniów  z 19 szkół. […]

23 listopada 2022

Zmiana Planu nadzoru pedagogicznego Podlaskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.) oraz § 20 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 roku w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1551 ze zm.) zarządza […]

21 listopada 2022

„ZDROWE DZIECIAKI TO MY!” – efektywne narzędzie edukacji prozdrowotnej w klasach I – III szkoły podstawowej

Materiał edukacyjny dla nauczycieli i uczniów „Zdrowe dzieciaki to my!” został przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia we współpracy z ekspertami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – PIB oraz Ministerstwem Edukacji i Nauki i metodykami z Ośrodka Rozwoju Edukacji. Patronat nad projektem objął Minister Edukacji i Nauki. Materiały zostały przygotowane w formie online i są dostępne na stronie […]