czerwiec 2022

30 czerwca 2022

Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek – Innowacja 2022” – aktualizacja z dnia 01.08.2022 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że organizator konkursu „Kierunek – innowacja 2022” na podstawie § 6 ust. 3 (Postanowienia końcowe) Regulaminu konkursu „Kierunek – innowacja 2022”podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do Regulaminu konkursu „Kierunek – innowacja 2022”. Wprowadzone w regulaminie zmiany znajdują się w pliku dołączonym do ogłoszenia.   Uprzejmie informujemy, że na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkurs-dla-nauczycieli-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-kierunek–innowacja-2022 została zamieszczona informacja […]

30 czerwca 2022

Informacja o kwalifikacji wniosków w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 ,,Aktywna tablica”

Zespół powołany przez Wojewodę Podlaskiego w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” dokonał kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego. W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” wsparcie finansowe otrzymały 41 organy prowadzące dla 72 szkół na ogólną kwotę 2 074 164,44 […]

28 czerwca 2022

Bezpieczny wypoczynek – informacja dla rodziców

Bezpieczny wypoczynek – informacja dla rodziców Wakacje to czas, w którym dzieci i młodzież korzystają z różnych form zorganizowanego wypoczynku. Propozycji obozów czy półkolonii jest bardzo dużo. Nadzór nad ich organizacją sprawuje kurator oświaty, ale to rodzice decydują, komu powierzą opiekę nad swymi dziećmi. Aby pomóc Państwu w dokonaniu tego wyboru, proszę o zapoznanie się […]

27 czerwca 2022

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” – podpisanie umów.

W Kuratorium Oświaty w Białymstoku podpisano umowy na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”.  Program skierowany jest do organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe, w tym szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej. Beata Pietruszka Podlaski Kurator Oświaty poinformowała, że do tej pory, w latach 2019-2022, z programu skorzystało 68 […]

27 czerwca 2022

Informacja Komendy Głównej Policji „Bezpieczna podróż autobusem”

Podstawowe zasady związane z organizowaniem wyjazdów autobusowych dzieci i młodzieży. Bezpieczna podróż autobusem Zanim nastąpi wyjazd Przygotowując wyjazd autobusowy dzieci i młodzieży należy kierować się przede wszystkim bezpieczeństwem pasażerów. Ważne jest, aby autobus był w nienagannym stanie technicznym, a firma oferująca swoje usługi cieszyła się jak najlepszą opinią. Organizator wycieczki podpisując umowę  powinien zwrócić uwagę, […]

24 czerwca 2022

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Szkolono-Przedszkolnym w Goniądzu

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki Dariusz Piontkowski oraz Podlaski Kurator Oświaty uczestniczyli w zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 w Zespole Szkolno–Przedszkolnym w Goniądzu. Minister podsumowując rok szkolny 2021/2022 wyraził nadzieję, że mimo iż był to trudny rok, to pozwolił uczniom rozwijać swoje umiejętności i wzbogacić wiedzę. Dziękując nauczycielom podkreślił, że to […]

24 czerwca 2022

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022 – list Podlaskiego Kuratora Oświaty

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie               Kolejny rok szkolny za nami. Kolejny rok wymagający od wszystkich niestandardowych działań. Wojna w Ukrainie wpływa na nasze życie, także na organizację polskiego systemu edukacji. Do naszych szkół i placówek trafiły dzieci uchodźcy z Ukrainy, którym należało stworzyć jak najlepsze warunki nauki i opieki. […]

23 czerwca 2022

Programy nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych

Programy nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych Informujemy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie udostępnił przykładowe programy nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych oraz kursów umiejętności zawodowych, opracowane w ramach Działania 2.14 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwoju 2014-2020. Łącznie powstały 223 programy kwalifikacyjnych kursów zawodowych w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach szkolnictwa branżowego. Materiały są […]

23 czerwca 2022

Ogólnopolski Rodzinny Konkurs Fotograficzny: „Wakacyjne ślady św. Jana Pawła II”

Laboratorium św. Jana Pawła II w Toruniu zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Rodzinnym Konkursie Fotograficznym: „Wakacyjne ślady św. Jana Pawła II”. Celem konkursu, skierowanego do dzieci, młodzieży, rodzin jest zachęcenie do poznawania miejsc związanych ze św. Janem Pawłem II. Zdjęcia wraz z podpisanym oświadczeniem można wysyłać na adres lab_jp2@umk.pl  od 25 czerwca do 10 września 2022 […]

22 czerwca 2022

ZARZĄDZENIE NR 48/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania pani Agnieszki Moniki Kukisz od dokonanej oceny pracy

ZARZĄDZENIE NR 48/2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 22 czerwca 2022 r. w sprawie powołania zespołu oceniającego do rozpatrzenia odwołania Pani Agnieszki Moniki Kukisz od oceny pracy dokonanej przez p.o. dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Babikach   Na podstawie art. 6a ust. 10 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r., poz. 1762 […]

22 czerwca 2022

Sprawozdania z realizacji Programu „Aktywna tablica” za 2021 rok.

Informujemy, że na  stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wzory-sprawozdan-z-realizacji-programu-aktywna-tablica-za-2021-r zostały zamieszczone sprawozdania Programu „Aktywna tablica” za 2021 rok. Jednocześnie przypominamy, że szkoły podstawowe i ponadpodstawowe objęte wsparciem finansowym składają organom prowadzącym sprawozdania w terminie do dnia 31 sierpnia każdego roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego. W terminie do 15 września każdego roku następującego po roku otrzymania wsparcia finansowego […]

21 czerwca 2022

Konkurs „Moje kosmiczne wakacje”

Polska Agencja Kosmiczna (POLSA) zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie „Moje kosmiczne wakacje”. Motywem przewodnim jest poznawanie Wszechświata oraz dorobku ludzkości w zakresie badań i eksploracji przestrzeni kosmicznej. Tematy szczegółowe to:  10 lat Polski w Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA); wehikuł czasu – moja przyszła kariera w sektorze kosmicznym; wakacyjne obserwacje nieba. Celem konkursu […]

21 czerwca 2022

Konkurs fotograficzny dal uczniów szkół ponadpodstawowych

Konkurs fotograficzny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Katedra Geologii Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach organizuje konkurs fotograficzny dla młodzieży szkół ponadpodstawowych. Celem konkursu jest propagowanie wiedzy na temat geologii poprzez podniesienie zainteresowania przyrodą nieożywioną w okresie wyjazdów wakacyjnych. Przedmiotem konkursu jest wykonanie w czasie wyjazdów wakacyjnych fotografii obiektów geologicznych i krótkiego opisu tych obiektów. Laureaci Konkursu otrzymają […]

20 czerwca 2022

Zarządzenie nr 47 /2022 Podlaskiego Kuratora Oświaty z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. nagród Ministra Edukacji i Nauki

ZARZĄDZENIE NR     47 /2022 PODLASKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 17 czerwca 2022 r. w sprawie powołania komisji ds. nagród Ministra Edukacji i Nauki Na podstawie § 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 10 sierpnia 2009 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U. Nr 131, poz. 1078 z późn. zm.) zarządza się […]

17 czerwca 2022

Ogólnopolski konkurs plastyczny „Mapy Myśli-Zaczarowany Ogród”

Niepubliczna Szkoła Podstawowa Świętego Jana Bosko w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie plastycznym „Mapy Myśli-Zaczarowany Ogród”. Do konkursu zaprasza dzieci, młodzież i studentów w sześciu grupach wiekowych: oddział przedszkolny – 0 uczniowie klas I- III uczniowie klas IV- VI uczniowie klas VII- VIII młodzież szkół ponadpodstawowych (liceum, technikum) młodzież szkół policealnych i […]