30 czerwca, 2022

30 czerwca 2022

Konkurs dla nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych „Kierunek – Innowacja 2022” – aktualizacja z dnia 01.08.2022 r.

Szanowni Państwo, informujemy, że organizator konkursu „Kierunek – innowacja 2022” na podstawie § 6 ust. 3 (Postanowienia końcowe) Regulaminu konkursu „Kierunek – innowacja 2022”podjął decyzję o wprowadzeniu zmian do Regulaminu konkursu „Kierunek – innowacja 2022”. Wprowadzone w regulaminie zmiany znajdują się w pliku dołączonym do ogłoszenia.   Uprzejmie informujemy, że na stronie: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/konkurs-dla-nauczycieli-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-kierunek–innowacja-2022 została zamieszczona informacja […]

30 czerwca 2022

Informacja o kwalifikacji wniosków w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 ,,Aktywna tablica”

Zespół powołany przez Wojewodę Podlaskiego w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica” dokonał kwalifikacji wniosków o udzielenie wsparcia finansowego. W ramach rządowego programu „Aktywna tablica” wsparcie finansowe otrzymały 41 organy prowadzące dla 72 szkół na ogólną kwotę 2 074 164,44 […]